مطالب مرتبط:

قرار است ناتو برای بررسی اوضاغ امنیتی افغانستان همکاری نمایند

(Visited 2 times, 1 visits today)

مطالب اخیر