مطالب مرتبط:

اظهارات بانوی اول بیانگر توطئه سیاسی است / دولت کابل در پی حذف سیاسی یک قوم بزرگ است

دفتر معاون اول رئیس جمهور در واکنش به اظهارات همسر رئیس جمهور تأکید کرد که اظهارات وی بیانگر توطئه سیاسی و حذف ...

مطالب اخیر