مطالب مرتبط:

تشدید بحران گرسنگی در یمن

دو سال پس از تهاجم عربستان سعودی و مزدورانش به یمن، فائو اعلام کرد حدود هفده میلیون نفر از شهروندان یمن با خطر ...

مطالب اخیر