مطالب مرتبط:

محرومیت ۲۷۰ هزار طفل از واکسن پولیو به خاطر ناامنی

به دلیل نا امنیها در افغانستان،۲۷۰ هزار طفل در سال جاری از واکسین مرض پولیو محروم شده اند.

مطالب اخیر