مطالب مرتبط:

آمار نگران کننده از افزایش بی جاشده گان در یک ماه اخیر در افغانستان

در حالی‌که سازمان ملل متحد در دوماه نخست سال ۲۰۱۷ از بی‌جاشده‌گان خبر داده بود، اکنون آمار ماه سوم این سال از بی‌جاشده‌گان دوبرابر دوماه نخست را نشان می‌دهد.

مطالب اخیر