مطالب مرتبط:

جنجال دوستم و ايشچي يک قضيه فمينيستی است

رولا غنی بانوی نخست كشور به تازگی در گفتگو با روزنامه تايمز لندن مدعی شده است كه جنرال دوستم در پی شكايت ايشجی ...

مطالب اخیر