مطالب مرتبط:

وکیل پارلمان، هدف مقدس خود را فدای جیب اش کرد

1- طالب دشمن روشن و شناخته شده است اما وکیل در لباس دوست دشمنی می کند، آبرو و آرزوی مردم را به بازی می گیرد. 2-...

مطالب اخیر