مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان انتقاد های اخیر اتحادیه اروپا را رد کرد

مطالب اخیر