مطالب مرتبط:

دکتور عبدالله بر همکاری نزدیک افغانستان و سازمان سارک تأکید کرد

دکتور عبدالله خواهان حمایت سازمان سارک و دبیرکل این سازمان از طرح افغانستان به عنوان نقطه وصل در منطقه٬ حضور بی...

مطالب اخیر