مطالب مرتبط:

با کشورهایی که در برابر تجارت منطقه ای مانع ایجاد می کنند باید برخورد شود

رییس جمهور افغانستان در با دیدار سکرتر جنرال سازمان سارک تاکید کرد که شماری از کشورها در برابر تجارت افغانستان ...

مطالب اخیر