مطالب مرتبط:

۲۵ درصد قضات قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد اداری تبدیل شده اند

حکومت وحدت ملی در واکنش به اظهارات اخير سخنگوي اتحاديه اروپا در كابل مبني بر موجوديت فساد اداری در دستگاه عدلی ...

مطالب اخیر