مطالب مرتبط:

اظهارات رولاغنی یک توطئه سیاسی‌ است

رولاغنی خانم رییس جمهور در مصاحبه‌ با روزنامه تایمز چاپ لندن گفته بود که جنرال دوستم در حبس خانگی بسر می‌برد. ر...

مطالب اخیر