مطالب مرتبط:

فدراسیون موتر رانی افغانستان در چوکات کمیته ملی المپیک افتتاح شد

فدراسیون موتر رانی افغانستان در چوکات کمیته ملی المپیک امروز رسما افتتاح شد. منور شهزاد سخنگوی کمیته ملی المپیک...

مطالب اخیر