مطالب مرتبط:

منطق واقع نگری و انعطاف پذیری در سیاست

مقاله: در رفتار هاي جمعي و فردي واقع بيني و يا برداشت هاي واقع بينانه از اهميت تعيين كننده اي بر خوردار مي باش...

مطالب اخیر