مطالب مرتبط:

۱۳۶ پروژه انکشافی در ولایت سرپل ترمیم و تحکیم گردید

دفتر مطبوعاتی برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات در ولایت سرپل اعلام کرد که ۱۳۶ پروژه انکشافی در این ...

مطالب اخیر