مطالب مرتبط:

در نشست استیضاحیه ولسی جرگه سه مسئول امنیتی افغانستان، ابقا شدند

وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان توانستند از نشست استیضاحیه ولسی جرگه موفق بدر آیند. این مقامات به...

مطالب اخیر