مطالب مرتبط:

زمینۀ اشتغال ۵۰ زن زراعت پیشه فراهم شد

بگفته ریاست زراعت فراه، برای 50 تن از خانم های زراعت پیشه و بی بضاعت زمینه کار فراهم گردید. ریاست زراعت فراه تو...

مطالب اخیر