مطالب مرتبط:

توضیحات مقامات امنیتی افغان تا چه اندازه برای وکلا قانع کننده بود؟

ولسی جرگه افغانستان امروز وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح کرد. اما عبدالله حبیبی، تاج محم...

مطالب اخیر