مطالب مرتبط:

شمار از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی شان رد شده اخراج میشوند

خبر های از اخراج شماری از پناهجویان افغان از برخی از کشورهای اروپایی مثل جرمنی و سویدن می رسد. احمد ذکی خلیل فع...

مطالب اخیر