مطالب مرتبط:

یک زن همراه با دختران و پسرانش، همسر خود را به قتل رساند

یک زن در ولایت بلخ همراه با فرزندانش همسر خویش را با تیشه به قتل رساند.

مطالب اخیر