مطالب مرتبط:

از دهاقین ننگرهار تقدیرشد!

جشن دهقان با مراسم ویژه ای توسط ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت ننگرهار برگزارشد. مکان برگزاری مراسم، می...

مطالب اخیر