مطالب مرتبط:

تامین آب آشامیدنی برای ۴۰ خانواده درخوست!

با تطبیق یک شبکه در ولایت خوست آب آشامیدنی برای 40 خانواده تامین گردید. به مصرف حدود دو میلیون افغانی، تطبیق یک...

مطالب اخیر