مطالب مرتبط:

دیدار داکتر نصیر احمد اندیشه با سفیر جدید التقرر اندونیزیا مقیم کابل

آریانانیوز: در آغاز این دیدار، معین وزارت امور خارجه آقای رچمان را خوش آمدید گفته و با ابراز امتنان از کمک و هم...

مطالب اخیر