مطالب مرتبط:

افتتاح نخستین دور بهاری کمپاین سراسری واکسین پولیو

  وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نخستین دور بهاری کمپاین سراسری واکسین پولیو را رسماً افتتاح نمود....

مطالب اخیر