مطالب مرتبط:

شاخص مرگ و میر مادران و نوزادان افزایش یافته‌است

با وجود اینکه کیفیت و کمیت خدمات صحی نسبت به چند سال قبل بهبود قابل ملاحظه‌ی یافته‌است؛ اما هنوز هم شاخص مرگ و ...

مطالب اخیر