مطالب مرتبط:

آتش زدن یک مرکز واکسین فلج کودکان در ننگرهار

این مرکز واکسین توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالى بتى کوت ولايت ننگرهار به آتش کشیده شده و وسايل آن تخريب گردید

مطالب اخیر