مطالب مرتبط:

هیات بلندپایه امریکایی به افغانستان می‌آید

این اولین سفر یک هیات بلندپایه امریکایی پس از روی کارآمدن حکومت جدید این کشور به افغانستان است.

مطالب اخیر