مطالب مرتبط:

واکنش وزیر دفاع ملی به ادعاها در مورد خوابیدنش در جلسات

عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی افغانستان می‌گوید تقاضاها برای غصب زمین‌های مربوط به وزارت دفاع ملی زیاد است اما او به کس اجازۀ چنین چیزی را نخواهد داد.

مطالب اخیر