مطالب مرتبط:

تیرباران ۷ غیرنظامی توسط یک فرمانده پولیس محلی

یک فرمانده پولیس محلی، عصر روز یک شنبه و به دنبال یک دعوا بر سر زمین، ۷ تن از باشندگان شهر تالقان را تیرباران ک...

مطالب اخیر