مطالب مرتبط:

سر رشته قضیه شفاخانه چهارصد بستر پیدا شده است/ طالبان “پیش‌قراول‌های قوای امنیتی پاکستان”هستند /ما خود برای داعش تبلیغ کردیم

کار را لشکر طیبه انجام می‌دهد، مسوولیتش را گروه تروریستی داعش به عهده می‌گیرد. حقانی تسهیلاتش را فراهم می کند. ...

مطالب اخیر