مطالب مرتبط:

وزرای داخله، دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان دوباره از مجلس رای اعتماد گرفتند

مجلس نمایندگان افغانستان امروز وزرای داخله، دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان را استیضاح کرد. پس از پرسش و پاسخ ن...

مطالب اخیر