مطالب مرتبط:

یک هیات بلند پایه امریکا و ناتو برای بررسی اوضاع افغانستان به کابل می آید

رییس مجلس نمایندگان می گوید که رییس جمهور غنی در دیدار روز گذشته با هیات اداری مجلس گفته است که قرار است یک هیا...

مطالب اخیر