مطالب مرتبط:

معاون رییس جمهور: رسانه ها و فعالان رسانه ای برای مخالفان مسلح دولت یک هدف است

معاون دوم رئیس جمهور در دیدار با سکرتر جنرال اتحادیه بین المللی نشراتی حوزه آسیا پاسیفیک گفت: رسانه ها، خصوصا ف...

مطالب اخیر