مطالب مرتبط:

وزرای دفاع ملی ، داخله و رئیس امنیت ملی ابقا شدند

وزرای دفاع ملی و داخله و رئیس امنیت ملی که برای استیضاح به پارلمان فرا خوانده شده بودند، با رای اعتماد نمایندگا...

مطالب اخیر