مطالب مرتبط:

نیمروزیان به پاک‌کاری شهر پرداختند

در این اقدام نمادین، جاده‌های شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز و جوی‌های نواحی مختلف شهر از وجود زباله‌ها پاک سازی شد.

مطالب اخیر