مطالب مرتبط:

باید سیستم مکافات و مجازات برای هر خاین مهیا شود

عدم مسوولیت پذیری ها در کنار فقدان حس وطن دوستی و انسان دوستی سبب شده که در جبهات جنگ، هیچ وقت نشنویم که قوماند...

مطالب اخیر