مطالب مرتبط:

مردم از ازوضاع امنیتی کابل در حیرت رفته اند

حمله در کابل به شفاخانه چهارصدبستر کابل چهل کشته و بیش ازنود زخمی برجای گذاشت. داعش مسوولیت آن را بر عهده گرفته...

مطالب اخیر