مطالب مرتبط:

چهار مقام اسبق حکومت افغانستان محکوم به مجازات شدند

محکمه ابتدائیه جرایم سنگین علیه فساد اداری در افغانستان چهار مقام اسبق حکومتی را محاکمه کرد. این محکمه، محمد ام...

مطالب اخیر