مطالب مرتبط:

همسر رئیس جمهور از حبس خانگی معاون رئیس جمهور خبر داد

رولا غنی می گوید: قانون در مورد معاون اول رئیس جمهور اجرا شده، او هنوز در خانه‌اش است ولی به نوعی در زندان خانگ...

مطالب اخیر