مطالب مرتبط:

تحرکات مرزی پاکستان، کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند

کشورهای همسایه باید مبارزه افغانستان با تروریسم را یک فرصت بدانند و در این راه همکاری کنند.

مطالب اخیر