مطالب مرتبط:

ستانکزی: سررشتۀ قضیۀ حمله به شفاخانۀ چهارصدبستر پیدا شده

مسؤولان نهادهای امنیتی کشور می‌گویند در مورد قضیۀ حمله بالای شفاخانۀ چهارصد بستر کابل به سرنخ آن رسیده‌اند اما نیاز به بررسی بیش‌تر دارد.

مطالب اخیر