مطالب مرتبط:

سیستم کهنهٔ اداری عامل اصلی فساد اداری در کشور است

سیستم کهنه اداری عامل اصلی فساد ادارای در نظام کشور است. برخی اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند، حکومت برای مبار...

مطالب اخیر