مطالب مرتبط:

از فروش ۱۳۵۰۰ قطعه مرغ فاسد در بازارهای هرات جلوگیری شد

سیزده هزار و پنجصد قطعه مرغ که در یک فارم مرغ داری در جریان سیلاب‌های اخیر تلف شده بودند از فروش اجساد آنها جلو...

مطالب اخیر