مطالب مرتبط:

آیا در تعریف دوست و دشمن تعریف مشخصی وجود دارد؟

از سالهای آخر حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، تاکنون تعریف دقیق و مشخصی از دوست و دشمن وجود نداشته...

مطالب اخیر