مطالب مرتبط:

سرنوشت مبهم پروژه سیمان هرات

8 صبح نوشت: احیای پروژه سیمان هرات یکی از شعارهای انتخاباتی اشرف غنی در زمان کمپین‌های انتخاباتی بود. پروژه‌ای ...

مطالب اخیر