مطالب مرتبط:

سینمای ولایت تخار پس از سی سال دوباره فعال و برای مردم این ولایت خدمات ارایه خواهد کرد

(Visited 5 times, 1 visits today)

مطالب اخیر