مطالب مرتبط:

اشرف غنی: کسانی دربرابر مردم و حکومت می جنگند، دشمن اند و سرکوب خواهند شد

(Visited 4 times, 1 visits today)

مطالب اخیر