مطالب مرتبط:

تیرباران یک کارگر توسط طالبان

این مرد روز گذشته در ولسوالی برگ متال نورستان و در یک دادگاه صحرایی تیرباران شده است.

مطالب اخیر