مطالب مرتبط:

افغانستان در دست فساد پیشگان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، از حکومت گرفته تا قانون و نهادها در گرو فسادی است که زندگی را بر مردم ج...

مطالب اخیر