مطالب مرتبط:

پاکستان کار ساخت موانع در خط دیورند را آغاز کرد

پاکستان کار ساخت موانع در مسیر خط دیورند در بخش های سرحدی میان دو کشور را آغاز کرده است. به نقل از آینه، رییس س...

مطالب اخیر